با بیش از 25 سال سابقه

می توان گفت که ماشین های ترانسفر پنوماتیک، از اولین نسل های ماشین های ترانسفر دوار بوده اند.

سیستم جابجایی یونیت ها (جلو و عقب شدنشان) در این نوع دستگاه ها با فشار مخزن باد و به صورت پنوماتیک می باشد که با توجه به بروز مشکلاتی نظیر تغییر فشار در پمپ باد و نوسانات برق میتواند موجب بروز ایراد در ماشین کاری شود.

با این حال با توجه به قیمت کمتر این نوع ماشین ها و همچنین نسبت به حساسیت مورد نیاز برای ماشین کاری و ساخت قطعه، این نوع ماشین ها می تواند همچنان مورد استفاده عده زیادی از صنعتگران قرار گیرد.