با بیش از 25 سال سابقه

پذیرش سفارش ساخت انواع ماشین های ترانسفر (ماشین مخصوص) توسط بهترین تولید کننده های اروپایی و آمریکایی